அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட மதிப்பெண் பட்டியல் (TML) அனைத்துப் பள்ளிகளும் - ஆன்-லைன் வழியாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வது தொடர்பான அறிவுரைகள். அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம், சென்னை–6 - மேல்நிலைப் பொதுத் தேர்வு, மார்ச்/ஏப்ரல் 2018 – அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட மதிப்பெண் பட்டியல் (TML)  அனைத்துப் பள்ளிகளும் - ஆன்-லைன் வழியாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வது தொடர்பான அறிவுரைகள்.  DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment