எம்சிஏ படிப்பு 2 ஆண்டுகளாக மாற்றம்

  • எம்சிஏ படிப்பு காலத்தை 3 ஆண்டு களில் இருந்து 2 ஆண்டுகளாக ஏஐசிடிஇ குறைத்துள்ளது. பொறியியல் மாணவா் சோ்க்கை அனுமதிக்கான வழிகாட்டு நெறி முறைகளை அகில இந்திய தொழில் நுட்பக் கல்வி குழுமம் (ஏஐசிடிஇ) வெளியிட்டுள்ளது. 
  • இதற்கிடையே தற்போதைய நடைமுறையின்படி முதுநிலை கணினி பயன்பாடுகள் (எம்சிஏ) படிப்பை, இளநிலை கணினி பயன்பாடுகள் (பிசிஏ) படித் தவர்கள் மட்டும் 2 ஆண்டுகள் படித் தால் போதுமானது. 
  • அதேநேரம் இதர இளநிலை பட்டப்படிப்பை முடித்தவா்கள் எம்சிஏ படிப்பை 3 ஆண்டுகள் படிக்க வேண்டும். இந்நிலையில் எம்சிஏ பட்டதாரி களுக்கு வேலைவாய்ப்பு குறைந்து வருகிறது. 
  • மேலும், 3 ஆண்டுகள் படிக்க வேண்டும் என்பதால் எம்சிஏ சேர மாணவர்கள் ஆர்வம் காட்டு வதில்லை. இதை தவிர்த்து சேர்க் கையை அதிகரிக்கும் வகையில் எம்சிஏ படிப்பு
  • காலத்தை 2 ஆண்டு களாக ஏஐசிடிஇ குறைத்துள்ளது.

No comments:

Post a Comment