ரூ.7 லட்சம் வரையிலான வருமானத்துக்கு 5% வரி பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட வாய்ப்பு.


  • 2020-21 நிதி ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டில் வருமான வரி விகி தங்களில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. 
  • குறிப்பாக ரூ.7 லட்சம் வரை யிலான வருமானத்துக்கு 5 சதவீத வரி விதிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
  • நாடு தற்போது எதிர்கொண்டு வரும் பொருளாதார மந்த நிலை யிலிருந்து மீண்டு வர மக்களிடையே பணப்புழக்கத்தை அதி கரிக்க வேண்டும் என்று பரவலாக பொருளாதார நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவித்துவருகின்றனர். 
  • இந்நிலையில் வரும் பிப்ரவரி 1-ம் தேதி மத்திய பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்ய உள்ளார். 
  • இந்த பட்ஜெட்டில் வருமான வரி தொடர் பான மாற்றங்கள் பெரிய அளவில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. 
  • முதலீடுகளை அதிகரிப்பதற் காக நிறுவன வரி கடந்த பட்ஜெட்டில் குறைக்கப்பட்டது. 
  • ஆனால், மக்களிடம் பணம் இல்லா மல் நுகர்வு, தேவை அதிகரிக்காது என்பதால், முதலீடுகள் மேற்கொள்வதில் நிறுவனங்கள் தயக்கம் காட்டின. 
  • எனவே, மக்களிடையே பணப் புழக்கத்தை அதிகரிக்கவும், நுகர்வை ஊக்குவிக்கவும் இந்த பட்ஜெட்டில் வருமான வரி விகிதங் களில் மாற்றங்கள் கொண்டுவரப் படலாம் எனக் கூறப்படுகிறது. 
  • இதன்படி தற்போது ரூ.2.5 லட்சம் முதல் ரூ.5 லட்சம் வரையிலான வருமானத்துக்கு 5 சதவீத வரி விதிக்கப்பட்டு வருகிறது. 
  • இந்த வரம்பு ரூ.7 லட்சம் வரை உயர்த்தப்படலாம் எனத் தெரிகிறது. மேலும் ரூ.7 லட்சம் முதல் ரூ.10 லட்சம் வரை 10 சதவீதமாகவும், ரூ.10 லட்சம் முதல் ரூ.20 லட்சம் வரை 20 சதவீதமாகவும் நிர்ணயிக்கப்படலாம் எனவும் கூறப்படுகிறது.

No comments:

Post a Comment