அரசு பள்ளிகளின் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த இணையவழியாக நிதி திரட்டும் புதிய இணையதள வசதி

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில், பள்ளிக் கல் வித் துறையின் கட்டுப்பாட் டில் செயல்படும் அரசுப் பள் ளிகளின் உள்கட்டமைப்பை யும் பிற வசதிகளையும் மேம்படுத்துவதற்கு பொது மக்களின் பங்களிப்பைப் பெறுவதற்காக இணைய வழியாக நிதி திரட்டும் இணைய தளத்தை ( https://contribute.tnschools.gov.in ) முதல் வர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று தொடங்கி வைத்தார், இந்திய நிறுவனச் சட் டம் 2019-ன் படி, பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள் மற் றும் வணிக நிறுவனங்கள் அவற்றின் லாபத்தில் இரண்டு விழுக்காடு தொகை யினை சமூகப் பொறுப்புச் செயல்பாடுகளில் பயன்ப டுத்த வேண்டும். பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் அரசுசாரா தொண்டு நிறுவனங்களின் உதவியுடனோ, நேரடியாகவோ பள் ளிகளைத் தேர்ந்தெடுத்து, அப்பள்ளிகளின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்ப டுத்த நிதி உதவி செய்கின்றன.

இத்தகைய நிறுவனங்களுக்கும், ஆர்வலர்களுக்கும் உதவிடும் வகையில் எளிமையான, நம்பகமான இணைய தளமோ அல்லது வேறு வழித் தடங்களோ இதுவரை ஏற்படுத்தப்பட வில்லை. அதேபோன்று, அர சுப் பள்ளிகளில் முன்னர் பயின்று, தற்போது நல்ல நிலையில் இருக்கும் முன் னாள் மாணவர்கள், தாங்கள் படித்த அரசுப் பள்ளிகளை மேம்படுத்துவதற்கு உதவி செய்யும் ஆர்வத்துடன் இருக்கின்றனர். அவர்களுக் கென்று எளிய, நம்பகத் தன்மை கொண்ட இணைய வழித்தடமும் இதுவரை ஏற் படுத்தப்படவில்லை , அத்த கைய வழித்தடங்கள் இல்லா ததால், அரசுப் பள்ளிகளுக்கு இவர்கள் செய்த உதவிகளும் இதுவரை வெளிச்சத்திற்கு வரவில்லை. அதேபோன்று, அரசுப் பள்ளிகளுக்குத் தொடர்ச்சியாக உதவுகின்ற தனிநபர்கள், நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் தகவல் தொகுப்பினையும் பெற முடியவில்லை .

இக்குறைகளைக் களையும் வகையில், பெருநிறுவனங்களின் சமூகப் பொறுப்பு செயல்பாடுகளின் பங்களிப்பையும் தன்னார்வலர்களின் பங்களிப்பையும் பெற்று அர சுப் பள்ளிகளை மேம்படுத் தும் வகையில், இணைய வழி நிதி திரட்டும் முக மையை தமிழ்நாடு அரசின் பள்ளிக் கல்வித் துறை உரு வாக்கியுள்ளது. பள்ளிக் கல்வித் துறை யால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இப்புதிய இணைய முகமை நம்பகத்தன்மை வாய்ந்தது என்பதால், அதிக எண்ணிக் கையிலான தன்னார்வலர்க ளும் நிறுவனங்களும் ஆர் வத்துடன் பங்களிக்க முன்வ ருவார்கள். வெளிப்படைத் தன்மையின் காரணமாக அர சுப் பள்ளிகளின் முன்னேற் றத்திற்கு பொது மக்களின் பங்களிப்பும் அதிகரிக்கும், இதன்மூலம் இரண்டு விழுக் காடு ஊளுசு நிதியினைப் பெறவும் வாய்ப்புகள் ஏற்ப டும், நன்கொடைகளுக்கு வரிவிலக்கு அளிக்கப்படுவ தால், தனிநபர்களும், நிறுவ னங்களும் இத்தளத்தின் மூல மாக அதிகளவில் தங்களது பங்களிப்பினை அளிக்க முன்வருவர்.

மேலும், அரசுப் பள்ளிகளின் முன்னாள் மாணவர்களின் தகவல் தொகுப்பினையும் உருவாக் கிட இயலும். இணையவழியில் திரட்டப்படும் நிதியானது, அதற் கென தொடங்கப்பட்டுள்ள தனி வங்கிக் கணக்கில் பெறப்படுவதுடன், அந்த நிதி தொடர்பான விவரங் களை பொதுமக்கள் இணை யவழியில் நேரடியாக அறிந்து கொள்ளும் வசதியும் செய்யப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு திரட்டப்படும் நிதிக்குத் தமிழ்நாடு பெற் றோர் ஆசிரியர் கழகம் தொடர்பு அலுவலகமாகச் செயல்படும், அக்கழகத்தின் பொருளாளரும், செயலாள ரும் தொடர்பு அலுவலர்க ளாக இருந்து நிதி மேலாண்மை செய்வார்கள், மேலும், இணைய வழிக் கற் றலுக்கு உதவும் DIKSHA இணையதளத்தில், தமிழக மானது 313 பாடப்புத்தகங்க ளில், 9,064 விரைவு துலங்கல் குறியீடு (QR-Code) மூலம் 10,199 கற்றல் வளங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

இதுவரை இத்தளத்தினை 4.92 கோடி நபர்கள் ஸ்கேன் செய்தும், 2.39 கோடி நபர்கள் தரவிறக்கம் செய்தும் பயன் படுத்தியுள்ளனர், DIKSHA செயலியை பயன்படுத்துவ தில் சிறந்த நான்கு மாநிலங் களுள் தமிழ்நாடும் ஒன்றா கத் திகழ்வதை பாராட்டும் விதத்தில், கடந்த செப்டம்பர் 4-ம் தேதி புதுடில்லியில் மத் திய மனித வள மேம்பாட் டுத்துறை சார்பாகத் தமிழ் நாட்டிற்கு வழங்கப்பட்ட முன்னோடி மாநிலத்திற்கான தேசிய விருதினை முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் நேற்று ஒருங்கிணைந்த பள் ளிக் கல்வியின் திட்ட இயக் குநர் ஆர். சுடலைக்கண்ண ன் காண்பித்து வாழ்த்து பெற் றார், இந்த நிகழ்ச்சியில், அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட் டையன், தமிழ்நாடு பாட நூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகத்தின் தலை வர் பா. வளர்மதி, தலை மைச் செயலாளர் க. சண்மு கம், பள்ளிக்கல்வித் துறை யின் முதன்மைச் செயலாளர் பிரதீப் யாதவ், ஒருங்கி ணைந்த பள்ளிக் கல்வியின் திட்ட இயக்குநர் ஆர். சுட லைக்கண்ணன், ஒருங்கி ணைந்த பள்ளிக் கல்வியின் கூடுதல் திட்ட இயக்குநர்கள் என், வெங்கடேஷ் மற்றும் பெ. குப்புசாமி, பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் முனைவர் ச. கண்ணப்பன் மற்றும் அரசு உயர் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்,

No comments:

Post a Comment