ஸ்மார்ட் கல்வி முறை சிறப்பாக செயல்படுத்திய மாநகராட்சிக்கு விருது

சிறப்பான ஸ்மார்ட் கல்வி முறையை செயல்படுத்திய மைக்கு சென்னை மாநக ராட்சிக்கு வழங்கப்பட்ட விருதினை சென்னை மாந கராட்சிதுணை ஆணையர் கோவிந்த ராவ் பெற்றுக் கொண்டார். இது குறித்து மாநக ராட்சி வெளியிட்ட அறிக்கை : சென்னை மாநகராட்சியின் கல்வித் துறையின் கீழ் 119 சென்னை தொடக்கப்பள்ளிகள், 92 நடுநிலைப் பள்ளிகள், 38 உயர் நிலைப் பள்ளிகள் மற்றும் 32 மேல் நிலைப் பள்ளிகள் என மொத்தம் 281 சென்னைப் பள்ளிகள் இயங்கி வருகின்றன. 281 சென்னைப் பள்ளிகளில் மழலையர் குழந்தைகளுக் காக 200 மழலையர் பள்ளி கள் இயங்கி வருகின்றன. இதில் மொத்தம் 83,000 மாணவர்கள் பயின்று வரு கின்றனர். அதன் ஒரு பகுதியாக, சென்னை மாநகராட்சியில் சீர்மிகு நகரத் திட்டத்தின் கீழ் (1.75 கோடி மதிப்பீட் டில் மின்னணு வகுப்ப றைகளை கொண்ட 28 பள்ளிகள் கட்டமைக்கப் பட்டு, மின்னணு வகுப்ப றைகளுக்கு தேவையான மின்னணு உபகரணங்க ளுடன் வள வகுப்பறைக ளாக மாற்றி அமைக்கப் பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் அனைத்து மாநகராட்சி பள்ளிகளிலும் சராசரியாக வகுப்பு வருகை, பங்கேற்பு மற்றும் தேர்ச்சி சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. சென்னை மாநகராட்சி மற்றும் சென்னை சீர்மிகு நகர நிறுவனத்திற்கு கடந்த 15ம் தேதி டெல்லியில் நடைபெற்ற குளோபல் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் போரம் 2019 நிகழ்ச்சியில், 28 சென் னைப் பள்ளிகளில் வளவ குப்பறைகள் அமைத்து சிறப்பான ஸ்மார்ட் கல்வி முறையை செயல்படுத்திய மைக்காக வழங்கப்பட்ட விருதினை, நாகாலாந்து அரசின் உயர்தொழில்நுட் பக் கல்வி மற்றும் பழங்கு டியினர் விவகாரத்துறை அமைச்சர் டெம் ஜென் இம்னா அலாங் வழங்க, சென்னை மாநகராட்சி துணை ஆணையர் (பணி கள் சென்னை சீர்மிகு நகர மேலாண்மை இயக்குநர் கோவிந்த ராவ் பெற்றுக் கொண்டார்.

No comments:

Post a Comment