திறன் மேம்பாடு, வேலைவாய்ப்புக்கு தனி பல்கலைக்கழகம். ஆந்திர முதல்வர்

திறன் மேம்பாடு மற்றும் வேலை வாய்ப்புக்கென தனி பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கப்படும் என்று ஆந்திர முதல்வர் ஜெகன் மோகன் ரெட்டி அறிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அம்மா நில முதல்வர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது, மாநிலத்தின் ஒவ்வொரு நாடாளுமன்றத் தொகுதியிலும் ஒரு கல்லூரி உருவாக்கப்படும்.

அவை அனைத்தும் புதிதாக உருவாக்கப்படும் பல்கலைக்கழகத்தோடு இணைக்கப்படும். இந்தப்பல்கலைக்கழகம் மாணவர் களின் திறன் மேம்பாடு மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கப் பயன்படும். ஐ.டி.ஐ, பாலிடெக்னிக், பொறியியல் மற்றும் பிற படிப்புகளைப் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு சிறப்புப் பயிற்சிகள் வழங்கப்படும். அனைத்து அரசுத் துறைக ளும் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்து செயல்படும். இதில் ஒவ்வொரு மாண வருக்கும் ஓராண்டுக்கு தொழில் பழகுநர் பயிற்சி வழங்கப்படும். தேவைப்பட்டால் அடுத்த 6 மாதங்களுக்கும் பயிற்சி நீட்டிக்கப்படும்.

பல்கலைக்கழக செயல்பாட் டுக்கென ஓர் ஐ.ஏ.எஸ். அதி காரி நியமிக்கப்படுவார். திறன் மேம்பாட்டு வகுப்பு களை அவர் கவனித்துக் கொள்வார், மாணவர்களின் திறன்களை வளர்க்கவும் வேலைவாய்ப்பை உருவாக் கவும் தேவையான நிதியை, நிதித்துறை வழங்கும். ஏற் கெனவே உள்ள வேலை வாய்ப்பு அலுவலகமும் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்படும். அதற்கென தனிச் செயலி உருவாக்கப்படும். இதற்காக ஆந்திரா முழு வதும் 25 கல்லூரிகள் உரு வாக்கப்பட்டு, தனி பல்க லைக்கழகத்துடன் இணைக் கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments:

Post a Comment