அரசு பள்ளிகளில் பயோமெட்ரிக் வருகைப்பதிவு துவக்கம் மாதம் 5 நாள் தாமதமாக வரும் ஆசிரியர்களுக்கு மெமோ கல்வித்துறை அதிகாரிகள் தகவல்

அரசு நடுநிலைப்பள்ளிகளில் பணியாற்றும் ஆசிரியர் கள் மற்றும் பணியாளர்க ளுக்கு நேற்று முதல் பயோ மெட்ரிக் வருகைப்பதிவு அ ம ல் ப டுத் தப் பட்ட நிலையில் மாதத்தில் 5 நாட்கள் தாமதமாக வரும் ஆசிரியர்களுக்கு மெமோ வழங்கப்படும் என்று கல் வித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். தமிழக பள்ளிக்கல்வித் துறையில் அரசு, அரசு உதவி பெறும் உயர்நிலை, மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் பணி புரியும் ஆசிரியர் கள் மற்றும் பணியாளர் களுக்கு பயோமெட்ரிக் வருகைப்பதிவு கடந்த ஜூன் மாதம் அமல்படுத் தப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து அரசு, அரசு உதவி பெறும் தொடக்க மற்றும் நடுநி லைப்பள்ளிகளில் பயோ மெட்ரிக் வருகைப்பதிவு முறையை அமல்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டது. அதன்படி அரசு, அரசு உதவி பெறும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் பயோமெட் ரிக் கருவிகள் பொருத்தும் பணிகள் முடிந்து நேற்று காலாண்டு தேர்வு முடிந்து பள் ளி திறக் கப் பட்ட நிலையில் பயோமெட்ரிக் வருகை பதிவு அமலுக்கு வந்தது. இதையடுத்து தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மற்றும் நிதியுதவி பெறும் நடுநிலைப்பள்ளிகள் பணி யாற்றும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நேற்று முதல் தங்களின் வருகைப்பதிவை பயோ மெட்ரிக் முறையில் பதிவு செய்தனர். இது குறித்து கல்வித் துறை அதிகாரிகள் கூறு கையில், 'தமிழகத்தில் உள்ள சுமார் 6 ஆயிரத் திற்கும் மேலாக அரசு, நிதியுதவி பெறும் நடுநி லைப்பள்ளிகளில் பயோ மெட்ரிக் வருகைப்பதிவு நடைமுறை நேற்று முதல் அமல்படுத்தப்பட்டது. பயோமெட்ரிக் வருகைப் ப தி வில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் காலை 9 மணிக்கு முன் ன தாகவும், மாலை 4.10 மணிக்கு பிறகு பயோ மெட்ரிக் கருவியில் தங்க ளின் வருகைப்பதிவை செய்ய வேண்டும். காலை 9.05 மணிக்கு வருகைப்பதிவு செய்தால் மஞ்சள் சோனும், 9. 15 மணிக்கு வந்தால் சிவப்பு சோனும் கணக்கில் எடுத் துக்கொள்ளப்படும். ஒரு மாதத் தில் 3 நாட்கள் மஞ்சள் சோன் வந்தால், ஒரு சிவப்பு சோனாக எடுத்துக்கொள் ளப்படும். 3 சிவப்புசோன் வந்தால் ஒருநாள் சாதா ரண விடுப்பு(சிஎல்) அளிக் கப்படும். ஒரு மாதத்தில் 5 நாட்கள் சிவப்பு சோன் வந்தால் சம்பந்தப்பட்ட ஆசிரியர் மற்றும் பணியா ளர்களுக்கு மெமோ வழங் கப்படும்' என்றனர்.

No comments:

Post a Comment