பிளஸ் 2 ஆசிரியர்களுக்கு புதிய பாடத்திட்ட பயிற்சி  22-ல் தொடங்கும் என அறிவிப்பு 

பிளஸ் 2 பாடம் நடத்தும் முது நிலை ஆசிரியர்களுக்கு மாவட்ட வாரியாக அக்டோபர் 22 முதல் 31-ம் தேதி வரை புதிய பாடத்திட்ட பயிற்சிகள் வழங்கப்பட உள்ளன.

இதுகுறித்து தமிழக கல்வி யியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் (எஸ்சிஇஆர்டி) வெளி யிட்ட அறிவிப்பு:

11,145 முதுநிலை ஆசிரியர்கள்

நடப்பு ஆண்டு பிளஸ் 2 வகுப் புக்கு புதிய பாடத்திட்டத்தின் கீழ் புத்தகங்கள் வடிவமைக்கப் பட்டுள்ளன. அதன்படி பாடநூல் களின் முதல் தொகுதி சார்ந்த பயிற்சியானது முதுநிலை ஆசிரி யர்களுக்கு கடந்த ஜூன், ஜூலை மாதங்களில் நடத்தப்பட்டது. இதன்மூலம் கணிதம், வேதியியல் மற்றும் இயற்பியல் பாடங்களை சேர்ந்த 11,145 முதுநிலை ஆசிரியர் கள் பயனடைந்தனர். இதைத் தொடர்ந்து பிளஸ் 2 இரண்டாம் தொகுதி பாடப் புத்தகங்களுக்கான பயிற்சி முதுநிலை ஆசிரியர் களுக்கு 2 நாட்கள் மாநில அளவில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

இந்த பயிற்சி பாடத்திட்ட வடி வமைப்புக் குழுவில் இடம்பெற்ற பேராசிரியர்களைக் கொண்டு அளிக்கப்படுகிறது. இதில் அனைத்து மாவட்டங்களில் இருந்தும் கணிதம், வேதியியல், இயற்பியல் பாடங்களில் இருந்து தலா 3 பேர் வீதம் மொத்தம் 288 ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண் டுள்ளனர். இவர்கள் மீதமுள்ள ஆசிரியர்களுக்கு மாவட்டவாரி யாக அக்டோபர் 22 முதல் 31-ம் தேதி வரை 2-ம் தொகுதி பாடநூல் பயிற்சிகளை வழங்குவார்கள். இதற்கான முன்னேற்பாடுகளை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அதிகாரி கள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இவ்வாறு அதில் கூறப் பட்டுள்ளது.

No comments:

Post a Comment