உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.

Monday, September 9, 2019

TNPSC - Uploading of Documents for 2nd phase Certificate Verification for the post of Laboratory Assistant in Department of Fishers

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION PRESS RELEASE Candidates who have been admitted provisionally for the 2nd phase certificate verification for the Post of Laboratory Assistant in Department of Fisheries (Notification No.13/2019 dated 19.04.2019) are directed to upload the scanned original certificates from 12-09-2019 to 19-09-2019 through the listed E-Seva centres of TACTV on working days. If any of the candidates has not uploaded the scanned documents within the stipulated period mentioned above it will be construed that he/she is not interested to take part in the selection process and his/her application will not be considered for the above said post. The publication list, Notice for Certificate verification and the list of E-Seva centres are available in the Commission’s website. Controller of Examinations

No comments:

Post a Comment