அரசு, உதவி பெறும் மேல்நிலை, உயர்நிலைப்பள்ளிகளில் 1000 புத்தகங்களை கொண்டு நூலகம் அமைக்க வேண்டும் பள்ளி கல்வி இயக்குனர் உத்தரவு

அரசு உதவி பெறும் மேல் நிலை, உயர்நிலைப்பள்ளிக ளில் 1000 புத்தகங்களை கொண்டு நூலகம் அமைக்க வேண்டும் பள்ளி கல்வி இயக்குனர் உத்தரவிட்டுள் ளார். தமிழகத்தில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் படிக் கும் மாணவர்களின் அறி வுத்திறனை மேம்படுத்தும் வகையில், பள்ளிகளில் நூலகம் அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை பள்ளி கல் வித்துறை செயல் ப டுத்தி வருகிறது. எனவே, அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் உயர்நிலை, மேல்நி லைப்பள்ளிகளில் நூலகம் ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் உள்ளது. நூலகம் இல்லாத பள்ளிகளில் கூடுதலாக ஒரு அறையினை நூலக அறையாகமாற்றி பள்ளி நூலகம் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட் டுள்ளது, இதுகுறித்து பள்ளி கல் வித்துறை இணை இயக்குனர், அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவ லர்களுக்கு அனுப்பி சுற்றறிக்கை: ஒவ்வொரு அரசு, அரசு உதவிபெறும் உயர் நிலை, மேல்நிலைப்பள்ளிக ளில் குறைந்தது 1000 புத்தகங்கள் உள்ளவாறு பள்ளி நூலகம் செயல்பட வேண் டும். நூலகத்திற்கு தினமும் குறைந்தபட்சம் தமிழ் மற்றும் ஆங்கில தினசரி செய்தித் தாள் வாங்கி மாணவர்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். நூலக பணியினை மேற் கொள்ள ஒரு ஆசிரியரை நியமித்து மாண வர்கள் நூலகத்தை பயன்படுத்தும் திறனை அதிகரிக்கலாம். இதன்மூலம் மாணவர் கள் வாசிக்கும் திறன், பேச்சு திறன்,எழுத்து திறன், ஆங்கி லம் பேசும் திறன் அதிகரிக் கும் சூழ்நிலை உருவாகும். பள்ளிகளில் பயன்பாட் டிற்கு கூடுதலாக நாற்காலி, மேஜை ஆகியவற்றை பள்ளி நூலகத்திற்கு பயன்படுத்த லாம். ஒருங்கிணைந்த கல் வித்திட்டத்தின் மூலம் கடந்த ஆண்டு பள் ளிக ளுக்கு தேவையானநூல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. நூல கத்தில் உள்ள நூல்களை படிக்கும் திறனை மேம்படுத் தும் வகையில் மாணவர்க ளுக்கு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் படிக்கும் வாய்ப்பினை அளித்து மாணவர்களுக்கு இதன் மூலம் பேசும் திறன், எழுதும் திறன் போன்ற திறமை களை வளர்த்து மாண வர்களின் அறிவு கூர்மையை மேம்படுத்திட வேண்டும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

No comments:

Post a Comment