உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.

Monday, June 10, 2019

TNPSC - CERTIFICATE VERIFICATION - Assistant Superintendent of Approved Schools.

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION PRESS RELEASE : The applicants who have been admitted provisionally for the certificate verification for the posts of ASSISTANT SUPERINTENDENT OF APPROVED SCHOOLS IN (MEN’S/WOMEN’S WING) AND ASSISTANT SUPERINTENDENT OF VIGILANCE INSTITUTIONS in Tamil Nadu Social Defence Department are requested to upload the scanned original certificates from 17.06.2019 to 24.06.2019 as directed by the Commission through the listed E-Seva centres of TACTV on working days. If any of the applicants has not uploaded the scanned documents within the stipulated period mentioned above, it will be construed that he/she is not interested to take part in the selection process and his/her application will not be considered and the application of the applicant will be rejected for the above said posts. The publication list, Notice for Certificate verification and list of E-Seva centres are available in the Commission’s website. CONTROLLER OF EXAMINATIONS DATED: 07.06.2019

No comments:

Post a Comment