உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.

Monday, June 10, 2019

TNPSC - CERTIFICATE VERIFICATION - Sub-Inspector of Fisheries

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION PRESS RELEASE : The applicants who have been admitted provisionally for the certificate verification for the post of SUB-INSPECTOR OF FISHERIES in Fisheries Department are requested to upload the scanned original certificates from 17.06.2019 to 24.06.2019 as directed by the Commission through the listed E-Seva centres of TACTV on working days. If any of the applicants has not uploaded the scanned documents within the stipulated period mentioned above, it will be construed that he/she is not interested to take part in the selection process and his/her application will not be considered and the application of the applicant will be rejected for the above said post. The publication list, Notice for Certificate verification and list of E-Seva centres are available in the Commission’s website. CONTROLLER OF EXAMINATIONS

No comments:

Post a Comment