உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.

Monday, June 10, 2019

TNPSC - CERTIFICATE VERIFICATION - Hostel Superintendent-cum-Physical Training Officer

The candidates who have been admitted provisionally to the certificate verification for the post Hostel Superintendent-cum-Physical Training Officer (post code:1731) in Tamil Nadu Employment and Training Subordinate Service(Code No.028) are directed to upload the scanned original documents for the certificate verification from 17.06.2019 to 24.06.2019 only through listed E-SEVA centres run by TACTV as mentioned in the Commission Memorandum to the candidates hosted in the Commission’s website. If any of the candidate does not upload the document for certificate verification on above mentioned date it will be construed that he/she is not interested to take part in the selection process and further chance will not be given to him/her and his/her application will not be considered for the above said post. The publication list, memo for Certificate Verification are available in the Commission’s website www.tnpsc.gov.in R.SUDHAN, I.A.S Controller of Examinations

No comments:

Post a Comment