பொதுத்தேர்வில் மாற்றம் கொண்டுவர பரிசீலனை  மாணவர்கள் பாடச்சுமையை குறைக்கவும் தமிழக அரசு திட்டம் 

பொதுத்தேர்வு முறைகளில் மாற் றம் கொண்டுவரவும் மாணவர் களின் பாடச்சுமையைக் குறைக்க வும் தமிழக அரசு பரிசீலனை செய்துவருகிறது. புதிய பாடத் திட்டம் அதிக அளவு இருப்பதால் மேல்நிலை வகுப்பு மாணவர்கள் பெரிதும் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக அறிவியல் பிரிவுகளில் மாணவர் சேர்க்கை பெரிதும் குறைந்து வருகிறது. இதைச் சீரமைப்பதற்கான முயற்சி களில் பள்ளிக்கல்வித் துறை ஈடுபட்டுள்ளது. அதன்படி பொதுத் தேர்வு முறைகளில் மாற்றம் கொண்டுவர அரசு பரிசீலனை செய்துவருகிறது. இதுகுறித்து தேர்வுத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘‘புதிய பாடத்திட்டம் அதிகம் இருப்பது மாணவர்களுக்கு கூடு தல் சுமையாக உள்ளது. இதனால், 11, 12-ம் வகுப்புகளில் மொத்த முள்ள 6 பாடங்களை 5 பாடங் களாக குறைக்க பரிசீலனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி மேல்நிலை வகுப்பு களில் பொறியியல், மருத்துவம் படிக்க விரும்புபவர்களுக்கு தனிப்பாடப் பிரிவு வழங்க முடிவாகியுள்ளது. மருத்துவப் படிப்புகளுக்கு தயாராகும் மாண வர்களுக்கு தமிழ், ஆங்கிலம், வேதியியல், இயற்பியல், உயிரியல் என 5 பாடங்கள் படித்தால் போதுமானது. அதேபோல் பொறியியல் படிக்க விரும்பும் மாணவர்கள் தமிழ், ஆங்கிலம், கணிதம், வேதியியல், இயற்பியல் ஆகிய 5 பாடங் களைப் படிக்க வேண்டும். இந்தமுறை அமலுக்கு வந்தால் மொத்த மதிப்பெண் 600-ல் இருந்த 500 ஆகக் குறையும். இதேபோல், பத்தாம் வகுப்பிலும் மொழிப் பாடங்களுக்கு ஒரே தாளாக தேர்வு நடத்தவும், மாணவர்களின் பாடச்சுமையை குறைத்து வினாத்தாள் வடிவமைப்பில் மாற்றங்களைக் கொண்டுவரவும் பரிசீலனை செய்துவருகிறோம்” என்றனர்.

No comments:

Post a Comment