ஈராசிரியர் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களில் மாறுதல் பெற்றவர்களை பணியிலிருந்து விடுவிக்க அறிவுரைகள்

தொடக்கக்கல்வி – சார்நிலைப் பணி -2018-2019 –ஆம் கல்வியாண்டு பொது மாறுதல் - ஈராசிரியர் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களில் மாறுதல் பெற்றவர்களை பணியிலிருந்து விடுவிக்க அறிவுரைகள் வழங்கியது - விடுவிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் பெயர் பட்டியல் கோரப்பட்டுள்ளது - சென்னை தொடக்கக் கல்வி இயக்குனரின் செயல்முறைகள் .

No comments:

Post a Comment