ஆசிரியர் பயிற்சி படிப்புக்கான தகுதி மதிப்பெண் அதிகரிப்பு அரசு அறிவிப்பு

ஆசிரியர் கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் ஆசிரியர் பயிற்சி படிப்பு பள்ளிகளை கவனித்து வருகிறது. இந்த நிலையில் தரமான ஆசிரியர்களை உருவாக்கும் விதமாக ஆசிரியர் பயிற்சி படிப்புகளில் சேருவதற்கு தகுதி மதிப்பெண்ணை அதிகரித்து அரசு உத்தரவு பிறப்பித்து இருக்கிறது. அதன்படி, எஸ்.சி., எஸ்.டி. பிரிவினர் பயிற்சி பள்ளிகளில் சேருவதற்கு முன்பெல்லாம் தேர்ச்சி மதிப்பெண் பெற்று இருந்தால் போதும். ஆனால் புதிய உத்தரவுப்படி, குறைந்தது 45 சதவீதம் தகுதி மதிப்பெண் பெற்று இருக்க வேண்டும். அதேபோல், பொது பிரிவினர் 50 சதவீதம் தகுதி மதிப்பெண் பெற வேண்டும். பி.சி. மற்றும் எம்.பி.சி. பிரிவினருக்கு தகுதி மதிப்பெண்ணில் அந்த மாற்றமும் இல்லை. ஏற்கனவே உள்ள 45 சதவீத தகுதி மதிப்பெண் அடிப்படையில் ஆசிரியர் பயிற்சி படிப்புகளில் சேரலாம். இந்த நடைமுறை நடப்பு கல்வி ஆண்டில் இருந்து கொண்டு வரப்படுகிறது என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், மற்றொரு அறிவிப்பும் வெளியிடப்பட்டு இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் அரசு உதவி பெறும் மற்றும் சுயநிதி ஆசிரியர் பயிற்சி பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையை விட 20 சதவீதம் குறைவாகவே பெரும்பாலான ஆசிரியர் பயிற்சி பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை இருக்கிறது. எனவே 30 சதவீதத்துக்கு குறைவாக மாணவர் சேர்க்கை உள்ள பயிற்சி நிறுவனங்களில் 2020-21-ம் கல்வி ஆண்டு முதல் மாணவர் சேர்க்கைக்கு அனுமதிக்க கூடாது என்றும் அந்த அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments:

Post a Comment