எமிஸ் இணையதளம் மூலம் மாணவர் சேர்க்கை  பள்ளிக்கல்வி துறை உத்தரவு 

பள்ளி கல்வித்துறை இயக் குநர் வி.சி.ராமேஸ்வர முருகன், மாவட்ட முதன்மை கல்வி அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பிய சுற்றறிக்கை: நடப்பாண்டு முதல் கல்வியாண்டின் இறுதி லேயே (ஏப்.1) அனைத்து வித மான பள்ளிகளிலும் மழலையர் வகுப்புகள் தொடங்கி பிளஸ் 2 வரை மாணவர் சேர்க்கை நடவடிக்கைகளை மேற் கொள்ள அனுமதி அளிக்கப் பட்டுள்ளது. மேலும், தங்கள் மாவட்டத் தில் அனைத்து வகை பள்ளி களிலும் புதிய மாணவர்கள் சேர்க்கை, பழைய மாணவர் களின் தேர்ச்சி விவரம், வேறு பள்ளிக்கு மாற்றம் மற்றும் நீக்குதல் உள்ளிட்ட அனைத்து அன்றாட நடவடிக்கைகளை யும் கல்வித் தகவல் மேலாண்மை (எமிஸ்) இணையதளத்தில் பள்ளிகள் பதிவு செய்ய வேண்டும். இதுதொடர்பான பணிகளை முதன்மை கல்வி அதிகாரிகள் அவ்வப்போது மேற்பார்வை செய்து, இணையதள விவரங் களை சரியாக பராமரிக்காத பள்ளிகள் மீது உரிய நட வடிக்கை எடுக்க வேண்டும். புதிய மாணவர் சேர்க்கையில் அரசின் வழிகாட்டுதல்கள் கட் டாயம் பின்பற்றப்படவேண்டும்.

No comments:

Post a Comment