உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.

Wednesday, May 9, 2018

TNPSC LAB ASSISTANT OFFICIAL KEY RELEASED | TNPSC ஆய்வக உதவியாளர் விடைக் குறிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.


Tentative Answer Keys Sl.No. Subject Name Laboratory Assistant in Forensic Science Department in the Tamil Nadu Forensic Sciences Subordinate Service,2016-2018 (Date of Examination:06.05.2018 FN) 06.05.2018 FN Single Paper (200 Questions) (Physics, Chemistry, Biology and General Studies) Note: Right Answer has been tick marked in the respective choices for each question. Representations if any shall be sent so as to reach the Commission's Office within 7 days. Representations received after 16th May 2018 will receive no attention. DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment