உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.

BT TO PG (MATHS) PROMOTION PANEL DOWNLOAD AS ON 01.01.2018 | 01.01.2018 நிலவரப்படி அரசு / நகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளிப் பட்டதாரி ஆசிரியர் / பள்ளித் துணை ஆய்வர் / வட்டார வளமைய பயிற்றுநர் பதவியில் இருந்து முதுகலையாசிரியர் (கணிதம்) பதவி உயர்விற்கு தகுதிவாய்ந்த நபர்களின் தற்காலிக பெயர்பட்டியல்


BT TO PG (ZOOLOGY) PROMOTION PANEL DOWNLOAD AS ON 01.01.2018 | 01.01.2018 நிலவரப்படி அரசு / நகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளிப் பட்டதாரி ஆசிரியர் / பள்ளித் துணை ஆய்வர் / வட்டார வளமைய பயிற்றுநர் பதவியில் இருந்து முதுகலையாசிரியர்  (கணிதம்) பதவி உயர்விற்கு தகுதிவாய்ந்த நபர்களின் தற்காலிக பெயர்பட்டியல் DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment